o filmen rullar vidare...
med zebror och kafferbufflar