Av gamla kartonger bygger vi upp djurparken utifrån våra upplevelser.